ਦੇ ਵੀਡੀਓ - Zhengzhou Dingchen Machinery Co., Ltd.
page_banner

ਵੀਡੀਓ

3200mm 100TPD ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

1575mm 10TPD ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

1800mm 20TPD ਫਲੂਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

2400mm 30TPD ਕਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

3800mm 200TPD ਡਬਲ ਵਾਇਰ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

4200mm 200TPD ਟੈਸਟਲਾਈਨਰ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

4200mm 200TPD ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ

3600mm 300TPD ਟਵਿਨ ਵਾਇਰ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

3200mm 100TPD ਕੋਰ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

1880mm 5TPD ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

3200mm 20-25TPD ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

ਪੂਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਰੀਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਟਿੰਗ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਵੀਡੀਓਜ਼

ਵੀਡੀਓਜ਼

3200mm 100TPD ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

1575mm 10TPD ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

1800mm 20TPD ਫਲੂਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

2400mm 30TPD ਕਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

3800mm 200TPD ਡਬਲ ਵਾਇਰ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

4200mm 200TPD ਟੈਸਟਲਾਈਨਰ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

4200mm 200TPD ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ

3600mm 300TPD ਟਵਿਨ ਵਾਇਰ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

3200mm 100TPD ਕੋਰ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

1880mm 5TPD ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

3200mm 20-25TPD ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ

ਪੂਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਰੀਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਟਿੰਗ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ